Therapeutische kinderyoga

Jouw kind toont gedrag waarover je je zorgen maakt.

Niet elk kind kan even goed verwoorden hoe hij of zij zich voelt. Sommige kinderen uiten op een andere manier dat ze hulp nodig hebben.

Door agressief gedrag bijvoorbeeld, of door minder te spreken en zich terug te trekken. Bij jongeren gaat dit soms over zichzelf pijnigen.

Dit kunnen signalen zijn van een rouw- of verliesproces dat ergens vastzit.

Ik help jouw kind om weer beweging te krijgen in dit proces zodat het verwerken verder kan gaan.
Als we het achterliggende proces in gang kunnen zetten, kan het kind zich terug comfortabel voelen en zal het gedrag ook verbeteren.


Wat is rouw en verlies?

Rouw slaat steeds op de dood. De dood van een dierbaar persoon of dier kan een grote impact hebben op kinderen. Het is heel normaal dat er tijd nodig is om te beseffen dat de dood permanent is. Pas als het kind of de jongere dit kan aanvaarden, in hoofd en hart, kan het verwerken verdergaan.

Verlies is een veel breder begrip. Het kind heeft iets verloren waardoor het leven dat tot dan toe geleid werd, niet meer hetzelfde is. Voorbeelden hiervan zijn: scheiding, adoptie, fysieke of verstandelijke beperking na ongeval, ernstige ziekte, verhuis...


Therapeutische yoga

Het middel dat ik gebruik om tot die diepere laag te komen bij jouw kind, is therapeutische yoga. Dit bestaat uit ademhalingsoefeningen, meditatie, beweging. Daarnaast gebruik ik ook de middelen die ik ken vanuit mijn rouw- en verliescounselorsopleiding: symbolen, praatkoffer, praatpapieren, verdrietdozen, enzoverder.

We gaan dus geen volledige sessie yoga doen, maar een mix aan therapeutische middelen inzetten om tot de verwerkingstaken te komen.


Proces

Om grondig te kunnen werken, zie ik graag eerst de opvoedingsfiguren van het kind voor een intakegesprek. In dat gesprek  spreken we over het huidige gedrag, maar ook over de geschiedenis van het kind. Daar hebben jullie ook de tijd om vragen en bezorgdheden te uiten.
Daarna zie ik jullie kind wekelijks of tweewekelijks, afhankelijk van de situatie.

Een sessie met het kind duurt gemiddeld 50 minuten. Hierin werk ik op het tempo van het kind, er is plaats voor traagheid en diepgang waar nodig en spel en plezier tussendoor. Zo blijft het behapbaar voor het kind.


Leeftijd kinderen

Ik werk met kinderen en jongeren tussen 3 en 21 jaar. 


Prijs

Een intakegesprek van anderhalf uur kost 90 euro.
De sessies met het kind kosten 60 euro per sessie.

Het is helemaal afhankelijk van het proces hoeveel keer jouw kind komt.